Back

Seniorzy w Muzeum Narodowym

Seniorzy w Muzeum Narodowym

Gmach główny Muzeum Narodowego w Krakowie

Projekt „Seniorzy w Muzeum Narodowym” służy zwiększeniu dostępności kultury dla osób starszych, między innymi przez specjalnie przygotowaną przez Muzeum ofertę. Na mocy podpisanego 29.03.2019 r. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie listu intencyjnego pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a Muzeum Narodowym w Krakowie sygnatariusze zobowiązali się do współpracy przy organizowaniu bezpłatnych wizyt małopolskich seniorów w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie będzie przekazywał seniorom informacje o możliwości dedykowanego zwiedzania wystaw w Muzeum, w szczególności we współpracy z placówkami funkcjonującymi w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Koordynacją tych działań będzie się zajmował pełnomocnik wojewody ds. seniorów Jacek Kowalczyk.

Muzeum natomiast zadeklarowało zorganizowanie dla 50 grup seniorów zwiedzania z przewodnikiem zarówno wystaw stałych, jak i zmiennych.