Back

Przystąp do MSIT

Przystąp do MSIT

NOWI UCZESTNICY MSIT
 

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Małopolskiego swoją uchwałą nr 944 z dnia 18 lipca 2013 r. przyjął zasady rozbudowy Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) o nowych uczestników.

Małopolski System Informacji Turystycznej MSIT to nowoczesny system informacji turystycznej zintegrowany w warstwie analogowej i cyfrowej, utworzony przy wsparciu środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z 25 gminami i powiatami z Małopolski.

MSIT to wizytówka regionu, to pierwsze miejsce, które w swojej podróży odwiedzają turyści i goście przebywający w regionie. To dobre wzorce i mobilizacja branży turystycznej do profesjonalnej obsługi gości, co przekłada się na wzrost atrakcyjności turystycznej całego regionu. Dzięki MSIT ogromną szansę na promocję otrzymują obszary mniej znane, niezbyt licznie jeszcze odwiedzane przez turystów, nie do końca odkryte.

W systemie każdy obiekt/atrakcja ma jednakowe prawa, ma szansę na mocną, jednakową promocję. Różnorodność oferty turystycznej, mnogość wydarzeń kulturalnych, obiektów turystycznych, tras, szlaków, żywa tradycja, wieki historii, zjawiskowa przyroda są dzięki MSIT bliższe turyście.

Wszystkie podmioty zainteresowane przystąpieniem do MSIT zapraszamy do udziału w systemie.

Warunki udziału:
   - Wzór Deklaracji uczestnictwa w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej

   - Wzór Porozumienia w sprawie udziału w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej (MSIT)
   - Regulamin funkcjonowania i pracy Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)
   - System Identyfikacji Wizualnej MSIT
   - System Identyfikacji Wizualnej MSIT - Modelowe rozwiązania aranżacji wnętrz jednostek IT
   - System Identyfikacji Wizualnej MSIT - Katalog mebli i elementów aranżacyjnych
   - Wzór umowy licencyjnej

Manual Obsługi Turysty dla Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej