Facebook link

Kostol sv. Michala Archanjela, Dębno Podhalańskie - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Kościół św. Michała Archanioła Dębno Podhalańskie

Kostol sv. Michala Archanjela, Dębno Podhalańskie

Drewniany kościół o ścianach i stromym dachu pokrytych gontem. Obok kilka drzew oraz drewniane ogrodzenie.

ul. Kościelna 42, 34-434 Dębno Turistický región: Tatry i Podhale

tel. +48 182751797
Začiatky kostolíka v Dębne obkoleseného kruhom starých stromov siahajú do XV. st. Nezachoval sa presný dátum vzniku, pripúšťa sa, že to bol rok 1490. Podľa zaujímavej legendy, svätyňu postavili zbojníci, keď sa im na dube ukázal sv. Michal. Zo zachovaných kostolných dokumentov a nápisu na nadpraží vyplýva, že veža s prilbou s lomeným oblúkom bola pristavaná v r. 1601. Počas svojej dlhej histórie sa kostol príliš nezmenil a vykonané opravy nenarušili jeho štýlovú gotickú hrudu. V r. 2003 bolo ocenené umelectvo kostolíka a jeho vzácne vybavenie – zostal zapísaný do zoznamu UNESCO.
Kostol vyrobený z jedľového a smrekovcového dreva bez použitia klincov, spája jednotlivé prvky do tvaru zrubu. Stavba je orientovaná (presbitérium smeruje na východ, čo bolo charakteristické pre stredoveké kostoly), jednoloďová a strmá strecha je pokrytá šindľami. Harmonická hruda schováva úžasný interiér. Najväčší dojem robí unikátny, dokonale zachovaný polychróm z prelomu XV. a XVI. st. Tkaniny pripomínajúce maľby pokrývajú všetky stropy a steny (s výnimkou bielených častí stien lode) a dokonca aj parapetnú dosku chóru, ambónu a lavice. Medzi neobyčajne farebnými vzormi bolo rozlíšených až 77 motívov vyskytujúcich sa v 12 rozmiestneniach a 33 farebných variantoch. K najčastejším vzorom, popri rastlinných a geometrických ornamentoch, patria gotické architektonické formy: oblúky, ihlice a kružby. Maľby boli vyhotovené pomocou šablón, nazývaných patrónmi, a šírka pásu zodpovedá brvnám stien a doskám stropov. Na stenách sa vyskytujú aj rytmicky rozmiestnené maľované konsekračné kríže, tzv. zacheuše. Počas obdivovania malieb si treba všimnúť aj zariadenie kostola, je veľmi vzácne. S maliarskou výzdobou vytvára neobyčajne peknú harmóniu skupina Ukrižovania nachádzajúca sa na ozdobnom, dúhovom brvne. Jej krucifix je najstarším umeleckým dielom zachovaným v kostole, datuje sa na koniec XIV. st. Spomenúť treba aj hlavný oltár: maľovaný triptych z prelomu XV. a XVI. storočia. Je uznaný za úžasný príklad gotického umenia. Jeho krásu zvýrazňuje pozlátené pozadie, na ktorom tančia svetelné reflexy. Atmosféru interiéru vytvárajú aj skromné, ale veľmi staré zariadenia: nízka ambóna alebo kolátorská lavica, ako aj portály s formami charakteristickými pre gotik.