Facebook link

Pravoslávny kostol sv. Michaela archanjela Brunary Wyżne - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Cerkiew św. Michała Archanioła Brunary Wyżne

Pravoslávny kostol sv. Michaela archanjela Brunary Wyżne

Drewniana cerkiew z zewnątrz.

Brunary Wyżne 45, 38-315 Uście Gorlickie Turistický región: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 183516776
Kostol bol vystavaný v 18. stor. Aj napriek prestavbe si zachoval rysy západolemkovského chrámu.
V hmote kostola sa jasne rysuje uzatvorené trojboké presbytérium, loď a babinec spoločne s naklonenou vežou. Steny sú obložené doskami a strecha pobitá šindľami. Každá z častí kostola je zakončená baňatou helmicou s iluzórnymi lucernami a krížom. Interiér zakončujú ploché stropy s fazetami. Steny zdobia maľby z konca 19. stor. s rokokovo-klasicistickými motívmi, zhotovené Antonim a Józefom Bogdańskými, v lodi sa dochovali fragmenty starších barokových malieb. Barokový ikonostas z 18. stor. bol premaľovaný počas opráv v roku 1831. V presbytériu sa nachádza hlavný oltár s baldachýnom, v lodi sa nachádzajú tri bočné oltáre z 2. pol. 18. stor. Na maľovanom víťaznom oblúku sa nachádza kríž a sochy Márie a sv. Jána. Pozornosť priťahujú tiež krásne zdobená kazateľňa, hudobný chór a rokoková lavica. Kostol v súčasnosti plní funkciu farského rímskokatolíckeho kostola zasväteného Nanebovzatiu Panny Márie. Chrám obklopuje kamenná stena z roku 1830. Od roku 2013 sa nachádza na zozname svetového dedičstva UNESCO spoločne s ďalšími 15 drevenými pravoslávnymi kostolmi v poľskom a ukrajinskom regióne Karpát.