Facebook link

Pravoslávny kostol sv. Jakuba Powroźnik - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Cerkiew św. Jakuba Powroźnik

Pravoslávny kostol sv. Jakuba Powroźnik

Cerkiew z wysoką wieżą zakończoną kopułą. Ściany i dach pokryte są jasnym gontem. Wokół budynku drzewa i ogrodzenie z kamienia z gontowym daszkiem.

Powroźnik, 33-370 Muszyna Turistický región: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184711644
Najstarší pravoslávny kostol v poľských Karpatoch, totiž pochádzajúci z roku 1600, je kostol sv. Jakuba Menšieho apoštola v Powroźniku.
Pôvodná podoba kostola sa menila počas prestavieb, po povodni v rokoch 1813 – 14 bol prenesený ďalej od rieky, na svoje súčasné miesto. Kostol sa skladá z presbytéria, ku ktorému prilieha sakristia, lode a babinca zakončeného vysokou vežou. Presbytérium kryje trojspádová strecha, loď lomená odsadená stanová strecha zakončená baňatou helmicou s iluzórnou lucernou. Strecha veže má tiež helmicu s iluzórnou lucernou. Steny a strechy kostola sú pobité šindľami. Vo vnútri chrámu sa dochovalo historické vybavenie z 18. storočia. Nádherný ikonostas bol rozdelený: horná časť zostala na pôvodnom mieste kontaktu lode a presbytéria, horné ikony boli prenesené na steny presbytéria. Cennou súčasťou vybavenia je tiež barokový bočný oltár z 18. stor. s obrazom Krista pri stĺpe a mnohými hodnotnými ikonami. V sakristii (bývalom presbytériu) sa dochovala hodnotná figurálna maľba z roku 1607. V súčasnosti ide o rímskokatolícky kostol. V roku 2013 bol poctený zápisom na Zoznam svetového dedičstva UNESCO.