Facebook link

Pravoslávny kostol Ochrany Bohorodičky Owczary - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Cerkiew Opieki Bogurodzicy Najświętszej Marii Panny Owczary

Pravoslávny kostol Ochrany Bohorodičky Owczary

Cerkiew o ścianach i dachu pokrytych gontem. Posiada wieżę oraz kamienne ogrodzenie. W ogrodzeniu duża murowana brama wejściowa.

Owczary, 38-307 Sękowa Turistický región: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 183518973
Cerkov bola postavená v XVII. st. a predstavuje jeden z najkrajších objektov drevenej lemkovskej architektúry v Poľsku. Chrám bol prestavaný a z pôvodného tvaru ostala v nezmenenom stave iba loď, ktorá spolu s presbytériom je pokrytá lámanou stanovou strechou. Všetky časti cerkvi spolu s vežou sú ozdobené cibuľovitými kopulami so slepými lampášmi.
Steny a strecha cerkvi sú pokryté šindľami, ale kopuly sú plechové. Cerkov je ozdobená polychrómiou s figúrkami a ornamentmi zo začiatku XX. st. V chráme sa zachovalo úplné vybavenie. Patrí k nemu okrem iného ikonostas s pekne zdobenými cárskymi dverami a 2 barokové bočné oltáre z XVIII. st. – na severnej strane s ikonou Matky Božej s dieťaťom (XIX. st.), na južnej s veľkou ikonou sv. Mikuláša (začiatok XVIII. st.). V presbytériu sa nachádza aj malý oltár s ikonou Poučujúceho Krista. V roku 2013 bola cerkov zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.