Facebook link

Kostol sv. Michala Archanjela, Binarowa - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Kościół świętego Michała Archanioła Binarowa

Kostol sv. Michala Archanjela, Binarowa

Drewniany kościół z wieżą. Ściany i dach pokryte gontem. Wokół kościoła drewniane ogrodzenie.

Binarowa 409, 38-340 Binarowa Turistický región: Pogórza

tel. +48 134476396
Prvá zmienka o kostole v Binarowej pochádza z r. 1415. Svätyňa, ktorú dnes obdivujeme, je trochu mladšia: postavená bola približne v r. 1500 po požiari prvého objektu. Neskorogotická hruda z jedľového dreva, so stropmi a stenami obitými šindľami, má masívnu, hore veľmi zužujúcu sa vežu ukončenú prilbou s lomeným oblúkom. Táto veža, tak isto ako aj nízke podlubia, je o storočie mladšia ako korpus kostola. V XVII. st. bola dostavaná kaplnka Strážnych anielov, čím sa trochu znetvoril typický, klasický charakter budovy.
To, čo má vplyv na to, že binarovský kostolík je taký slávny, že sa v r. 2003 dodal do zoznamu UNESCO, je jeho interiér, ozajstná galéria ozdobného umenia.
Na návštevníkov robí obrovský dojem. Steny a strop tejto nádhernej svätyne je tesne zakrytý maľbami: na stropoch je to polychróm vykonaný pomocou šablón s rastlinnými vzormi, pochádzajúci zo začiatku XVI. st., na stenách sú barokové cyklusy zo XVII. st. predstavujúce scény z Nového testamentu, ako aj vzhľad vtedajšieho Biecza. Zaujímavá je aj výzdoba kostolíka: veľmi pekne vyrezávané lavice, spovednice pokryté maľbami a ambóna, trón celbransa... Pekne sa prezentuje dverové kovanie z čias vzniku svätyne. Zo vzácneho vybavenia sa vynímajú gotické (zo XIV. a XV. st.) rezby a basreliéfy na oltároch (jediná tak dobre zachovaná kolekcia v južnom Poľsku), ako aj krstiteľnica z kameňa (XVI. st.) s barokovým pokrytím. Práve táto vzácnosť a vysoká umelecká úroveň kostolíka boli základom pre zápis do zoznamu UNESCO. Oplatí sa dodať, že binarovská svätyňa je nielen pekným príkladom drevenej sakrálnej architektúry, ale aj miestom kultu Márie. V jej ľavom bočnom oltári sa nachádza obraz Panny Márie s Ježišom Kristom (Piesková). Obraz pochádza zo XVII. st. a je replikou zázračného obrazu Matky božej pieskovej z krakovského kostola Karmelitánov. Žiaľ, nepodarilo sa zistiť, kto bol autorom obrazu, ani kedy sa obraz v kostole vyskytol. Vieme iba, že k tomuto obrazu na túto vysokú skalu prichádzali pútnici už v XVIII. st. Kult pretrval, dôkazom čoho je novéna ku cti Panny Márie pieskovej spolu s čítaním prosieb a poďakovaní odpravovaná každú stredu a privolávajúca davy veriacich.