Facebook link

Zachovaná drevená zástavba v Starom Sączy - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Zabudowa Stary Sącz

Zachovaná drevená zástavba v Starom Sączy

Parterowe i jednopiętrowe budynki stojące przy rynku.
33-340 Stary Sącz Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184460270
tel. +48 184460273
Mesto sa nachádza v Novosadeckim okrese. Patrí medzi najstaršie mestá v Poľsku. Panuje tu nesmierna atmosféra, a podarilo sa zachovať stredoveký systém ulíc. Námestie je vydláždené dlažobnými kamennými kockami. Medzi najcennejšie pamiatky patria kostol a kláštor klarisiek, spojené so sv. Kingou a „Dom na Dolkach”, kde sa nachádza Regionálne múzeum. Vzhľadom na stredoveké budovy, bol Stary Sacz uznaný za urbanistickú rezerváciu. Pochádza z pol. 19. st.
Sú to budovy so širokou prednou stranou s dvorským charakterom a dva voľno stojace domy s vidieckym charakterom. Tie posledné majú zaujímavé brány so svojským rozmiestnením doštičiek na povrchu dverí alebo ozdobené panely. Zástavbu pri námestí tvoria murované meštiacke domy z konca 18. st., postavené po požiari mesta v roku 1795. K najkrajším patrí „Dom na Dołkach” zo 17. st., postavený z kameňa a pokrytý strechou obitou šindľami. Vzácnym dreveným objektom Starého Sącza je Szeklerská brána - dar Szeklerových zo Sedmohradska pre Jána Pavla II. pri príležitosti kanonizácie sv. Kingy.