Translation
What is your name?
Jak se jmenujete?
What time does bus number… / the bus to the airport / station leave?
Kdy odjíždí autobus číslo...? / na letiště/ nádraží
What time is it?
Kolik je hodin?
What will the temperature be?
Jaká bude teplota?
Where are you?
Kde jste?
Where are you from?
Odkud jste?
Where can I buy?
Kde bych mohl koupit?
Where can I buy a ticket?
Kde si mohu koupit jízdenku?
Where can I find a doctor?
Kde bych tady našel lékaře?
Where can I find an internet cafe?
Kde je internetová kavárna?
Where can I find a taxi rank / railway station / bus stop?
Kde je stanoviště taxíků / nádraží / autobusová zastávka?
Where can one eat cheaply?
Kde se dá levně najíst?
Where do you work?
Kde pracujete?
Where is?
Kde je?
Where is the nearest hospital?
Kde je nejbližší nemocnice?
Where is the nearest police station?
Kde je nejbližší policejní stanice?
Which main courses do you recommend?
Které jídlo mi doporučíte?
wrong
zle
year
rok
yes
ano