Małopolska Trasa Światowego Dziedzictwa UNESCO

Wzgórze Wawelskie z lotu ptaka
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO została powołana do życia w 1972 r. Zgodnie z nazwą jej ideą jest ochrona najcenniejszych zabytków i regionów świata, ważnych nie tylko z punktu widzenia historycznego, ale też kulturowego czy przyrodniczego. Znalezienie się w prestiżowym wykazie, jakim stała się Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO, nie jest łatwe. Nominowane obiekty muszą spełniać szereg kryteriów, a o ich wpisaniu do rejestru decyduje specjalny komitet.

Warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, jest wyjątkowa i uniwersalna wartość zgłaszanego miejsca oraz jego autentyczność. Oprócz dóbr natury i kultury od 1992 r. wyróżnia się też dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, zwane krajobrazem kulturowym, stanowiące wyraz współzależności między człowiekiem a jego naturalnym otoczeniem. W Polsce przykładem takiego miejsca jest zespół architektoniczno‑parkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej.

O niezwykłej randze małopolskiego dziedzictwa kulturowego świadczy różnorodność obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO na terenie województwa. Należą do nich:

  • krakowskie Stare Miasto,
  • Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady,
  • Kopalnia Soli w Wieliczce,
  • Zamek Żupny w Wieliczce,
  • Kopalnia Soli w Bochni,
  • zespół architektoniczno-parkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej,
  • cztery drewniane kościółki: w Dębnie, Sękowej, Binarowej i Lipnicy Murowanej,
  • cztery drewniane cerkwie: w Brunarach Wyżnych, Kwiatoniu, Owczarach i Powroźniku.

Zapraszamy do zapoznania się z listą wszystkich obiektów z terenu Polski wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także z listą światową.


Małopolska Trasa UNESCO to szlak samochodowy prezentujący wszystkie zabytki wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO w Małopolsce. Liczy ponad 300 km.

 

Multimedia


Powiązane treści