Translation
cin cin! Salute!
na zdrowie! (toast)
cinque
pięć
Cioccolata
czekolada
Ci può consigliare un buon ristorante?
Czy może pan polecić dobrą restaurację?
Ci sono biglietti per ...?
Czy są bilety na … ?
città
miasto
cognome
nazwisko
Come posso accedere ad internet?
Jak mogę połączyć się z Internetem?
Come posso arrivare a...
Jak mogę dojechać do…
Come ti chiami?
Jak się nazywasz?
confine
granica
contanti
gotówka
Cosa consiglia?
Które danie pani/pan poleca?
Cosa stai studiando?
Co studiujesz?
Cosa ti piace?
Co lubisz?
Da che binario parte il treno che va a ...?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do …?
Da dove vieni?
Skąd jesteś?
deposito bagagli
przechowalnie bagażu
deve
musi pan/pani
Devo andare dal medico.
Muszę iść do lekarza.