Translation
Do you have a free room?
Máte volný pokoj?
Do you have any typical Polish dishes?
Máte typická polská jídla?
Do you have siblings?
Máte sourozence?
Do you like Krakow?
Líbí se Vám Krakov?
Do you speak English/Polish?
Hovoříte anglicky / polsky?
earlier
dříve
East
východ
eight
osm
embassy
velvyslanectví
Enjoy your meal!
Dobrou chuť!
entrance
vstup
envelope
obálka
excuse me
promiňte
Excuse me, how can I get to...?
Promiňte, jak se dostanu k...?
Excuse me, where is the ... street?
Promiňte, kde je ulice...?
Excuse me, where is the toilet?
Promiňte, kde je záchod?
exhibition
výstava
exit
výstup
expensive
drahé
far
daleko